Bagger-Sørensen Equity A/S erhverver 55% af ejerandelene i Fiberpartner ApS

5. juni 2022

Bagger-Sørensen Equity A/S har den 1. juli 2022 købt 55% af aktierne i Fiberpartner ApS fra de eksisterende ejere. Selskabet ejes herefter af Bagger-Sørensen Equity A/S, Wittrup & Wittrup ApS samt en ledende medarbejder.

Fiberpartners stifter og administrerende direktør, Thomas Wittrup, fortsætter som administrerende direktør, og Fiberpartner fortsætter uændret med at eksekvere på den strategi og globale mission om at gøre polyester mere bæredygtigt, som selskabet har været på de senere år.

Fiberpartner besidder stærke kompetencer inden for udvikling og sourcing af fibre til anvendelse i mange typer af tekstiler, non-woven produkter (f.eks. bleer og hygiejnebind) samt møbler, puder og dyner. Med udgangspunkt i en organisation med stærke kompetencer driver Fiberpartner sin virksomhed over hele verden. I 2021 solgte Fiberpartner over 50.000 tons fibre til kunder på markeder i det meste af verden.

Fiberpartner udvikler og sælger bionedbrydelige tekstiler via en global licensaftale med PrimaLoft®, USA, og bidrager dermed til at reducere de mere end 3,6 mio. tons tekstil, der i dag ender som tekstilaffald.

Thomas Wittrup, administrerende direktør og medejer, udtaler:

”Det er mit håb, at Fiberpartner med den nye ejerstruktur kan fortsætte den positive forandring af tekstilindustrien, der allerede er undervejs. Jeg ser frem til at hjælpe vores kunder med de rigtige bæredygtige løsninger og derved kunne medvirke til at mindske plastforureningen i verden.”

Søren Birn, administrerende direktør i Bagger-Sørensen Equity A/S udtaler:

”Vi har gennem længere tid været i en meget konstruktiv dialog med Thomas Wittrup om strategi og planer for den fremtidige udvikling af Fiberpartner. Vi er imponeret over den udvikling, som Thomas og Fiberpartner-organisationen har præsteret over de senere år, og ikke mindst over de muligheder, som en aktiv deltagelse i at øge bæredygtigheden af de fibre, der indgår i så mange produkter, der dagligt anvendes af forbrugere over hele verden, giver for selskabets fortsatte vækst. Vi glæder os til sammen med Fiberpartner-teamet at bidrage til at udvikle Fiberpartner til en endnu stærkere og mere kompetent virksomhed.”

Evt. spørgsmål bedes rettet til:

Thomas Wittrup, adm. Direktør, Fiberpartner ApS på tlf. 2025 6509

Søren Birn, adm. Direktør, Bagger-Sørensen Equity A/S på tlf. 2269 8397

Kort om Fiberpartner ApS

Fiberpartner, der hører hjemme i Vejle, er en dansk rådgiver og leverandør af tekstilfibre med en mission om at gøre polyesterindustrien mere bæredygtig. Selskabet er i 36 lande som trusted advisor og bindeled mellem internationale fiberproducenter og fabrikanter af alt fra dyner og puder til hygiejneartikler, filt og vådservietter.

Her ses Thomas Wittrup, CEO Fiberpartner og Claus Bagger-Sørensen, formand for bestyrelsen i Bagger-Sørensen Equity underskrive aftalen.